AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE - PODGORICA CRNA GORA, Tel: +382 20 618 105
EMBASSY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, Atinska 58 - PODGORICA MONTENEGRO

Ambasador Bosne i Hercegovine Branimir Jukić posjetio Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u NikšićuAktuelnosti

26.10.2020. godine                                               
Ambasador Bosne i Hercegovine Branimir Jukić posjetio Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću


Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori  Nj.E. Branimir Jukić sastatao se 26. oktobra 2020. godine u Nikšiću sa dekanom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore prof. dr Stevom Popovićem.

Dekan Popović je predstavio Ambasadoru dosadašnju intenzivnu saradnju sa visokoobrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini, kako na polju obrazovanja, tako i u domenu naučnoistraživačkog rada.

Naučnici srodnih fakulteta ove dvije zemlje, istakao je Popović, sarađuju u kontinuitetu, dijeleći kako kapacitet ljudskih resursa, ekspertize, naučna saznanja, tako i tehnička sredstva i kapacitete za naučna istraživanja.

Mostovi saradnje su, kako je istakao dekan Popović, posebno izgrađeni tokom naučnih susreta na tradicionalnoj konferenciji Crnogorske sportke akademije, u čijoj organizaciji učestvuje i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje UCG, a koja okuplja, ne samo naučnike iz regiona već i iz cijelog svijeta.   
 
Tu saradnju pojačava i kontinuirana aktivnost naučnika Fakulteta kroz Centar za dijagnostiku i obavljanje antropometrijskih mjerenja vrhunskih sportista, među kojima su i sportisti Bosne i Hercegovine. Na  osnovu njih objavljeni  su brojni naučni radovi u časopisima koji su indeksirani u najprestižnijim svjetskim bazama podataka.

Dekan Popović je istakao da uvijek ima prostora za intenziviranje te saradnje kroz nove projekte i nova umrežavanja na regionalnom nivou, te kroz bilateralnu saradnju.

On je upoznao Ambasadora sa planom i programom rada Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, kao i uspjesima koje studenti ostvaruju zahvaljujući temeljima na kojima počiva njihovo znanje, a koje godinama gradi Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

Dekan Popović se, na kraju sastanka, zahvalio ambasadoru Jukiću na ukazanoj pažnji i posjeti Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Sastanku su prisustvovali prodekan za nastavu doc. dr Danilo Bojanić i poslovni sekretar u kabinetu dekana Tatjana Olivieri.

Izvor: Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konzularne informacije

Kakvu pomoć ambasada može pružiti građanima Bosne i Hercegovine:
U slučaju gubitka ili krađe dokumenata.
U slučaju hapšenja ili zatvaranja.
U slučaju bolesti.
U slučaju ozbiljne nesreće.
U slučaju smrti.
U slučaju različitih problema.
Saznajte više

Posted on Tuesday, October 29, 2019

Putne isprave

Biometrijski pasoši Bosne i Hercegovine počeli su se izdavati 15.10.2009. godine,  za čije nosioce su 15.12.2010. godine ukinute vize za turistička i druga putovanja u zemlje Šengen sporazuma.

Ambasada BiH u Podgorici izdaje pasoše državljanima BiH koji u Crnoj Gori borave duže od tri mjeseca.

Prije nego što se odlučite da dođete u Ambasadu BiH u Podgorici radi zamjene pasoša, savjetujemo da se telefonskim putem obratite Ambasadi na telefon broj: + 382 20 618 015 i zatražite provjeru da li je evidentiran Vaš Jedinstveni matični broj (u Centralnoj evidenciji BiH, u daljem tekstu JMB). Osobe koje imaju ličnu kartu BiH izdatu poslije 2003. godine, imaju evidentiran JMB u Centralnoj bazi podataka.
Saznajte više

Posted on Tuesday, October 29, 2019

Vize - uslovi za dobijanje vize za ulazak u BIH

Odlukom o vizama i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o vizama određuju se države čiji građani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez obaveze pribavljanja viza, koristeći se pasošem i drugom identifikacijskom ispravom koja se može koristiti za ulazak, tranzit, boravak i izlazak iz Bosne i Hercegovine.
Da biste saznali da li Vam je potrebna viza za Bosnu i Hercegovinu, molimo Vas da pogledate slijedeći link i izaberete zemlju čiji ste državljanin..
Saznajte više

Posted on Tuesday, October 29, 2019

Sprovodnice

POSTUPAK IZDAVANJA SPROVODNICE ZA PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA U BOSNU I HERCEGOVINU

I  SLUČAJ
II SLUČAJ
Saznajte više

Posted on Thursday, July 15, 2021

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

www.mvp.gov.ba/
www.dijaspora.mhrr.gov.ba/
www.bhtourism.ba/loc/
www.mvp.gov.ba/
www.sarajevskazima.ba/

Posted on Tuesday, October 29, 2019

Korisni linkovi

Korisni linkovi

Posted on Tuesday, October 29, 2019

Turizam

Bosna i Hercegovina je zemlja bogata kulturnim naslijeđem, prirodnim ljepotama i turističkim sadržajima i predstavlja raskršće mnogih civilizacija i kultura. Hiljadugodišnja kulturna različitost stopljena u Bosnu i Hercegovinu čini je jednom od najfascinantnijih zemalja u južnoj Evropi. Saznajte više

Posted on Tuesday, October 29, 2019

Copyright 2019 Embassy of Bosnia and Herzegovina in Podgorica Montenegro
Ul. Atinska 58. - Podgorica Crna Gora, Kontakt tel: +382 20 618 105