AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE - PODGORICA CRNA GORA, Tel: +382 20 618 105
EMBASSY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, Atinska 58 - PODGORICA MONTENEGRO

VIZEPOSTUPAK DOBIJANJA VIZE ZA ULAZAK U BIH

Odlukom o vizama i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o vizama određuju se države čiji građani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez obaveze pribavljanja viza, koristeći se pasošem i drugom identifikacijskom ispravom koja se može koristiti za ulazak, tranzit, boravak i izlazak iz Bosne i Hercegovine.
Da biste saznali da li Vam je potrebna viza za Bosnu i Hercegovinu, molimo Vas da pogledate slijedeći link i izaberete zemlju čiji ste državljanin.

www.mvp.gov.ba

Za dobijanje vize za kratkoročni boravak (Viza C), koja se izdaje za jedan ili više ulazaka u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je lično predati sljedeća dokumenta:

1. Važeći pasoš (mora imati važnost najmanje 90 dana nakon dana isteka vize),
2. Zahtjev za izdavanje vize - popunjen i potpisan (Obrazac zahtjeva za izdavanje vize) PDF format, (Obrazac zahtjeva za izdavanje vize) Word format.
3. Dokaz boravaka u Crnoj Gori,
4. Fotografija formata 3,5 x 4,5 cm,
5. Dokaz o uplati konzularne takse.

Pored navedenih, zavisno od svrhe putovanja, potrebni su i sljedeći dokumenti:

a) Ukoliko putujete u Bosnu i Hercegovinu turistički:
Dokaz o plaćenom hotelskom smještaju za vrijeme boravka u BiH;

b) Ukoliko putujete u posjetu porodici/prijateljima:
Originalno pozivno pismo državljanina BiH, ili stranca kojem je odobren stalni boravak u BiH, kojeg namjeravate posjetiti. Pozivno pismo mora biti ovjereno kod nadležnog Terenskog centra Službe za poslove sa strancima u Ministarstvu bezbjednosti BiH po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije;

c) Za poslovno putovanje:
Pismo poslodavca sa navedenim razlogom putovanja u Bosnu i Hercegovinu,
Poziv domaćeg ili stranog pravnog lica registrovanog u BiH, ovjeren kod nadležnog Terenskog centra Službe za poslove sa strancima Ministarstva bezjednosti BiH po mjestu prebivališta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca garancije.

Ambasada može zahtijevati i druge dodatne dokumente, kao što su putno zdravstveno osiguranje, izvod sa bankovnog računa, za maloljetnu djecu izvod iz matične knjige rođenih i dr, a za “D” vizu još i radnu dozvolu, potvrdu fakulteta o studiranju, vjenčani list i dr.

Zahtjev za vizu za maloljetnu djecu moraju potpisati oba roditelja.

Konzularna taksa za izdavanje viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima:
C -VIZA, jednokratna viza………………………...…………....... 60,00 EUR-o
C-VIZA, višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana….....60,00 EUR-a
D -VIZA višekratna ulazno-izlazna viza preko 90 dana...95,00 EUR-a

Konzularna taksa se plaća u eurima u banci na račun Ambasade Bosne i Hercegovine u Podgorici.
NAPOMENA: Taksa plaćena uz zahtjev za izdavanje viza ne podliježe povratu, odnosno ista se ne vraća ukoliko zahtjev za vizu bude odbijen.

Korisne informacije o kretanju i boravku stranaca u BiH možete pronaći na internet stranici Službe za poslove sa strancima Ministarstva bezbjednosti BiH:
www.sps.gov.ba/#
Copyright 2019 Embassy of Bosnia and Herzegovina in Podgorica Montenegro
Ul. Atinska 58. - Podgorica Crna Gora, Kontakt tel: +382 20 618 015